FIT-BIKE

És un exercici aeròbic i de cames principalment on ens enforteix el sistema cardiovascular . En cada sessió es visualitzaran una sèrie de recorreguts en els quals cada persona pot regular la duresa segons les seves possibilitats . Disposem d'una pantalla de TV on pots visualitzar les teves  pulsacions .