Formulari de pàgina web

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LA NAU GIM CENTRE DE PILATES SL amb CIF B55039465 i domicili social situat en C / MANUFACTURA DEL SURO 97 17200, PALAFRUGELL (GIRONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que LA NAU GIM CENTRE DE PILATES SL té previst realitzar:

  • Finalitat: Atentre les seves consultes i/o sol·licituds i instal·lació de cookies.
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
  • Base legítima: El consentiment de l'interessat.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ( "dret a l'oblit"), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació de l'consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal C / MANUFACTURA dEL SURO 97 17200, PALAFRUGELL (GIRONA) o a l'correu electrònic INFO@GYMLANAU.COM. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps i requerits, en conseqüència, s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment.